FRISS HÍREK
Az Extraliga idő előtt véget ért!A negyeddöntő elhalasztva, határozatlan időre!Az elődöntőben vagyunk!1:0-ra vezetünk Eperjes ellen!Szombaton kezdődik a play-off!Play-off-ot 3.helyről kezdjük!Vasárnap a 3. helyért játszunk a play-off előtt!Szenzációs győzelem a bajnok, Privigye ellen!Két hónap után az első vereségünk!Az első négy között vagyunk!Zólyomból elhoztuk az összes pontot!3:0-ra nyertünk Nyitra ellen!Nagy győzelem Miaván!Forró Balázs: "Együtt erősebbek vagyunk!"Szenzációs fordítás után nyertünk Felsővízköz ellen!Véget ért számunkra a kupa!Trencsénben könnyű 3:0-os győzelem!A privigyei bajnok elesett Komáromban!Eperjes az összes pontot elmarta Komáromból! Egy pontot hoztunk Kassáról!3-0-ra nyertünk Zólyom ellen!Nyitrán nem jártunk sikerrel!Szoros kupameccs Nyitra ellen!

Támogatóink

Röplabdaklub tevékenységének és működési költségeinek támogatása

A projekt által elnyert összegből a 2019 – es teljes versenyévad szervezeti működését finanszíroztuk. Egyik legfontosabb feladatunk a hosszútávú minőségi utánpótlás nevelés, amelyhez nagyban hozzájárult a megfelelő szervezeti háttér támogatása. Ezzel szorosan összefügg a megfelelő szakmai edzőképzés is. Célunk a támogatás által az volt, hogy a fiatal játékosaink számára, akik száma mára eléri a több, mint 200 főt – szakmailag magas színvonalú oktatást és perspektív karrierlehetőséget tudjunk biztosítani. A megfelelő háttért és feltételeket biztosítva, hozzátudtunk járulni a középiskolás és egyetemi korú diákok szülőhelyükön való maradásukhoz, megőrizve a magyar röplabda klub utánpótlásának növekedését.

Az elnyert támogatás segítségével a klub alapköveinek tartott edzői munkát kívántuk belőle segíteni, illetve fejleszteni, ezzel pedig emelve magasabb minőségre klubunk utánpótlás-képzését. Edzőink adják klubunk gerincét. Fontosnak tartjuk, hogy képzett és tapasztalt edzők lássák el az utánpótlás nevelését. Az ő áldozatos munkájukat honoráltuk, amely költségek a személyi költségek közé tartoznak.

További szükséges elem a gyermekek utaztatását célozta meg, mely szintén nagy anyagi megterhelést ró a klubunkra. A versenyévad során az egyesület a Szlovák Bajnokságban szerepel, így játékosaink heti rendszerességgel utaztak különböző városokba Szlovákián belül, ez a költség utazási költségekből került kifizetésre.

Sportágunk sajátossága miatt szükségünk van teremre, ahol edzeni tudunk. Sajnos, jelenleg nem rendelkezünk saját tulajdonban levő sportcsarnokkal/teremmel, így azt bérleményként tudjuk csupán igénybe venni, ezért a terem bérlési díja is a támogatási összegből került fedezésre.

Ezúton is köszönjük az anyagi támogatást, továbbá igyekszünk jó hírnevét vinni a Bethlen Gábor Alap törekvéseinek.

 

Ing. Ferencz László

elnök

 

 

A VK Spartak UJS Komárom kadet és diák röplabda klubjának csapatépítő nyári tábora a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával

A VK Spartak UJS Komárom röplabda klub célja az utánpótlás nevelés és az ifjúsági KADET és DIÁK csapatok megfelelő csapatkohéziójának kialakítása volt a projekt során. Ennek megteremtése érdekében 2019. augusztus 14.-től 21.ig a szervezet immár 3. alkalommal rendezte meg a VK Spartak UJS Komárom röplabda egyesület fiataljainak csapatépítő nyári táborát. A nyári tábor a szlovákiai Privigyén került megszervezésre, ahol a KADET és Diák csapatok vettek részt. A csoportok tagjainak életkora 15 és 30 év között mozgott. Összesen 21 személy vett részt a táborban. Tehát elmondható, hogy a tábor teljességében az ifjúságra összpontosított. Az egyhetes tábor alatt az elméleti tudás kiszélesítése mellett, valamint a hagyományos tornatermi edzéseken túl a szabadban, a homokos talajon végzett gyakorlatok is színesítették a programot. Mindemellett pedig átlagosan napi 10, 15 kilométert bicikliztek a résztvevők. Esti programként filmnézések, kártyapartik, beszélgetések és további szórakoztató játékok kovácsolták össze az egyébként is nagyon egységes csapatokat. Szakmai előadások során a gyermekek tudásának kiszélesítése a csapatszellemre, összetartásra, sportszerűségre; tömegsport bázis kialakítására; testmozgás egészségfejlesztő jellegének erősítésére; helyes táplálkozási szokások kisgyermekkortól történő tudatosítására; társadalmi befogadásra, integrációra és esélyegyenlőség biztosítására; sportirányítás demokratikus jellegének erősítésére összpontosított. Az átélt közös élmények rövid és középtávon is hatással lesznek a csapatok működésére. A csapatok pozitív élményekkel feltöltődve, és részben új, részben megerősödött kapcsolati hálóval tértek vissza a megszokott kerékvágásba.

Az egyhetes tábor teljes mértékben pozitív hozadékot teremtett a gyermekek és az egyesület részére. A tábor során a klub tagjai megismerték egymás értékeit, erősségeit és gyengeségeit. A tréningeken keresztül szembenéztek az egyesületen belüli esetleges konfliktusokkal, hogy azokon túljutva - az eredményesség érdekében - egy mindenki számára megfelelő megoldás jöhessen létre. A résztvevő fiatalok az igényes szabadidő eltöltésen túl olyan életre szóló tapasztalatokat is szereztek, mely befolyásoló tényezője lett a közösségben elfoglalt helyük és társaikkal való viszonyukra. A csapatmunka során felszínre jöttek belső értékeik, sikerélményt szereztek mind a vállalt feladat ellátásában, mind pedig a programok végrehajtásában. Az adott pályázati támogatás hozzájárult a szervezet sikerének növelése mellett, a szervezet által választott a projekt keretében igényelhető cél megvalósításához, amely az ifjúsági korosztály közösségteremtő programjához járult hozzá. A szervezet a helyi adottságok felhasználásával biztosította a fejlődést, az alapvető emberi értékek betartása mellett.

A program során minden sikeresen lebonyolításra került, a kisebb előforduló nehézségekre az egyesület időben reagált. A jövőben is további programok megteremtésén fogunk munkálkodni a diákok minőségi sporttevékenységének kialakítása érdekében, ezzel is biztosítva a fenntarthatóságot. Ezúton is köszönjük az anyagi támogatást, továbbá igyekszünk jó hírnevét vinni a Bethlen Gábor Alap törekvéseinek.

 

Ing. Ferencz László

Elnök

 

 

Bethlen Gabor

A hátrányos helyzetű családok sporton keresztüli felzárkóztatásának támogatása a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával

A projekt célja a hátrányos helyzetű, nehéz anyagi háttérrel rendelkező családok gyerekeinek felzárkóztatásáért, a társadalomba való beilleszkedésük megkönnyítése érdekében jött létre. A programban szorosan együttműködtek az edzők, tanítók, tanárok, szülők. A Spartak UJS Komárom klub programjának további célja, hogy hátrányos helyzetű fiatalok szabadidős szociális sport tevékenységét megszervezze. Az egyesületen belüli további cél, az utánpótlás kinevelése. Ehhez olyan gyermekeket támogattunk elsőként, akiknek családjaik nem tudják megteremteni gyermekeik számára a sportolás lehetőségeit. Oktatási céloknak megfelelő színvonalon, olyan lehetőségeket biztosítotunk ezeknek a gyermekeknek, hogy annak igénybevétele ne jelentsen pénzügyi terhet a családnak. A klub, a gyermekek mellett a szülők életszínvonalának növekedésében is segítséget nyújtott. A tervezett eszközök és költségek egy kimondott esemény során lettek elszámolva. Második alkalommal hoztuk létre a Mini Open for Kids bajnokságunkat Komáromban, amely egy versenysorozat, a legfiatalabb gyerekeket célozza meg. Az esemény során a családok és a gyerekek étkeztetését és utaztatása is biztososítva volt. Az adott pályázati támogatás hozzájárult a szervezet felszereltségi szintje valamint kapacitásai növelése mellett, a szervezet által választott a projekt keretében igényelhető cél megvalósításához, amely a családok életszínvonalának növekedéséhez járult hozzá. A szervezet a helyi adottságok felhasználásával biztosította a fejlődést, az alapvető emberi értékek betartása mellett. Az adott pályázat nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a lehető legnagyobb mértékben a saját gazdasági erőforrásaira támaszkodó módon valósuljon meg a szlovákiai magyar családok életszínvonalának javulása.                                                                                                                                                            

A teljes program az egyesületért dolgozó tanárok, szülők, edzők lelkiismeretes munkájának továbbfejlesztését foglalta magába. Az utánpótlás elérése érdekében kellett bevezetni a gyerekek és a családok támogatását, amely megteremtette az egyesület számára, hogy lehetőséget nyújtson a családoknak ahhoz, hogy gyermekeik számára biztosítani tudják a sport általi előnyöket. Ez által az egyesület előnyei is növekedtek. A program kapcsán közvetlenül tehát a a hátrányos helyzetű családok gyermekei, a nehéz anyagi háttérrel rendelkező családok részesültek támogatásban, akik nem tudják gyermekeik sportolási lehetőségeinek anyagi hátterét biztosíttani. Ezért nekik további szolgáltatások formájában igyekeztünk támogatást biztosíttani.  Közvetlenül kapcsolódnak ehhez az egyesületnél játszó gyermekek, tanárok is, akik a támogatás által szintén előnyökhöz juthattak. A minőség várható növekedése az egyesületnél játszó gyermekek és családtagjaik minél nagyobb mértékű elégedettségében nyilvánult meg.   

                                                                                                                              

A program során mindent tudatos tervezés mellett szerveztünk meg. Igyekeztünk a családokat segítő tevékenységeinkkel hozzájárulni a röplabda sportág tehetséggondozásához, továbbá minőségének javításához. A minőség növelése érdekében további családokat megcélzó szolgáltatások megteremtésén fogunk munkálkodni, ezzel is biztosítva a fenntarthatóságot. Ezúton is köszönjük az anyagi támogatást, továbbá igyekszünk jó hírnevét vinni a Bethlen Gábor Alap törekvéseinek.